HORDAHJORT
Merke- og Utviklingsprosjekt Hjort - Hordaland og Sogn
Erling L. Meisingset
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 24.10.2017
WebGIS - Kartside med dyreposisjoner
WebGIS-bruk

facebook.com/hjortmerk
Klikk for stort kart
Liste over merka hjort
Sist oppdatert: 23.11.2016
12.09.2012
Reportasje fra NRK Hordaland
For utskrift:
Skjema for felt merka hjort
Linker:
www.hjortmerk.no
Hjort og Flått
HjortAreal 2007-2011
www.dyreposisjoner.no
www.flattogflue.no
Nyheter
24.10.2017
Liste over gjenlevende GPS-hjort
Det er fortsatt 22 dyr igjen i HordaHjort-området som går rundt med et GPS-halsband. Det er fortsatt et ønske om at disse felles under jakta. Se nedenfor "Jakta 2017 - Info". Liste over merka hjort
31.08.2017
Jakta 2017 - Info
Vi ønsker at data om merka hjort tas vare på og sendes til oss. Last ned og fyll ut Felt merka hjort skjema - 2017 . Det aller viktigste er slaktevekt og underkjeve. Ta kontakt med Erling (mobil 404 80 203) eller Øystein (mobil 908 64 422) om utfylling av skjema og om innlevering av data.
Hugs også å rapportere om observasjoner av merka hjort.
06.01.2014
Sluttkonferanse HordaHjort - foredrag
HordaHjort - Kort oppsummering
Trekk og arealbruk hos hjorten i Hordaland
Bestandsplanområder - framtidas kart i Hordaland?
Lokal forvaltning etter HordaHjort - Jølster
Forvaltning av hjorten i regionalt perspektiv
27.03.2012
Hjortmerk Sluttrapport
Sluttrapporten for Hjortmerk-prosjektet er endelig ferdig. Det ble et omfattende dokument med mye informasjon som vil være interessant lesing for alle.

Rapporten laster du ned HER (12 MB, finnes kun som pdf).
17.01.2012
Sluttrapport for AREAL-prosjektet
I forbindelse med det 5 årige AREAL-prosjektet («Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge») er det nå laget en sluttrapport. Dette forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom flere institusjoner, bl.a. UiO, NINA, Høgskolen i Hedmark, UMB og NTNU. I tillegg har Skogeierforbund og Norges Bondelag vært med i prosjektet, samt at flere av de senere års regionale merkeprosjekter har vært representert. Sluttrapporten oppsummerer en rekke resultater på en populærvitenskapelig måte. Rapporten lastes ned HER.
Øystein Brekkum © 2006-2017
Tlf.: 908 64 422
Øystein Brekkum